هنرمند : Ozric Tentacles
ژانر : Space Rock | Psychedelic
سال انتشار : 1985 - 2015
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8.72GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Osmo Vanska, Minnesota Orchestra
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 858MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Omar Faruk Tekbilek
ژانر : New Age | Flute Arabian
سال انتشار : 1988 - 2011
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Osvaldo Golijov
ژانر : Classical | Opera | Modern Classical
سال انتشار : 2000 - 2010
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.75GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Otmar Suitner
ژانر : Classical
سال انتشار : 2003
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.57GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Otto Klemperer
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 938MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Oasis
ژانر : Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1994 - 2014
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.22GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام