هنرمند : Ornette Coleman
ژانر : Free Jazz
سال انتشار : 1958 - 2006
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 4.2GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Oleg Boshnyakovich
ژانر : Classical
سال انتشار : 1998
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.45GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Ottmar Liebert
ژانر : New Age | Flamenco | Acoustic Guitar
سال انتشار : 1990 - 2015
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 4.49GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Omega
ژانر : Space Rock | Psychedelic rock
سال انتشار : 1966 - 2014
تعداد آلبوم : 90
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 12.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Orchestral Manoeuvres in the Dark
ژانر : Synth-pop | New Wave | post-punk
سال انتشار : 1980 - 2011
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.93GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Otis Redding
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1964 - 2010
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.8GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Otto Klemperer
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.61GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلی1234آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام