هنرمند : Leonard Bernstein
ژانر : Classical
سال انتشار : 2010
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.12GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Luis Miguel
ژانر : Pop | Latin
سال انتشار : 1991 - 2010
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.97GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Lorin Maazel
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.93GB
امتیاز کاربران : 1 از 10
هنرمند : Louis Lortie - Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2010
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.48GB
امتیاز کاربران : 1 از 10
هنرمند : Leon Fleisher
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.67GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Leopold Stokowski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.02GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Leopold Stokowski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2003 - 2004
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.84GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول111213141516آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام