هنرمند : James Asher
ژانر : New Age | Meditative
سال انتشار : 1990 - 2016
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.68GB
هنرمند : Jean-Pierre Rampal
ژانر : Classical | Flute
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.64GB
هنرمند : Jethro Tull
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Folk Rock
سال انتشار : 1968 - 2009
تعداد آلبوم : 90
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 12.4GB
هنرمند : James Blake
ژانر : Experimental | Dubstep
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 908MB
هنرمند : Joe Bonamassa
ژانر : Blues Rock
سال انتشار : 1994 - 2016
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.04GB
هنرمند : John McLaughlin
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.58GB
هنرمند : Justin Townes Earle
ژانر : Country | Folk Rock
سال انتشار : 2007 - 2015
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 505MB
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام