هنرمند : Joe Bonamassa
ژانر : Blues Rock
سال انتشار : 1994 - 2016
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.04GB
هنرمند : John McLaughlin
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.58GB
هنرمند : Justin Townes Earle
ژانر : Country | Folk Rock
سال انتشار : 2007 - 2015
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 505MB
هنرمند : Jamie xx
ژانر : Electronic | Trip-Hop | House | Dubstep
سال انتشار : 2010 - 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 686MB
هنرمند : John Debney
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2016
تعداد آلبوم : 64
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.39GB
هنرمند : Johnny Nash
ژانر : Reggae
سال انتشار : 1968 - 2004
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 603MB
هنرمند : Johnny Hartman
ژانر : Vocal Jazz
سال انتشار : 1955 - 2004
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.01GB
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام