هنرمند : Jonathan Goldman
ژانر : New Age | Meditative
سال انتشار : 1990 - 2010
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.3GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : John Lennon
ژانر : Pop | Experimental | Rock
سال انتشار : 1968 - 2010
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.36GB
امتیاز کاربران : 9.9 از 10
هنرمند : John Williams Guitarist
ژانر : Classical | Guitar
سال انتشار : 1958 - 2004
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : WMA
بیت ریت : 4000 kbps
حجم : 5.18GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jocelyn Pook
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1999 - 2010
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.29Gb
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : John Doan
ژانر : Instrumental | New Age | Celtic
سال انتشار : 1988 - 2011
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 585.92Mb
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : Jesper Kyd, Pierre Foldes
ژانر : Game Soundtrack
سال انتشار : 2000 - 2006
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 779.44Mb
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Joaquin Rodrigo
ژانر : Classical
سال انتشار : 2002 - 2010
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.68Gb
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول2728293031آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام