هنرمند : Jascha Heifetz: The Original Jacket Collection
ژانر : Classical | Violin
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 2.98GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jean Sibelius
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 4.43GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Joseph Maurice Ravel
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 3.44GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Joe Cocker
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 1969 - 2012
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.96GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Jacques Loussier
ژانر : Classical | Jazz | Chamber Music
سال انتشار : 1959 - 2011
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.04GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Joseph Haydn
ژانر : Classical | Orchestral
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 10.7GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Johannes Brahms
ژانر : Classical
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : Flac
بیت ریت : lossless
حجم : 13.6GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
قبلیاول272829303132آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام