هنرمند : INXS
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1979 - 2012
تعداد آلبوم : 78
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 7.89GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Irakere
ژانر : World Fusion | Afro-Cuban Jazz | Latin Jazz
سال انتشار : 1970 - 2010
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.5GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Ivo Pogorelich
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.52GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Idil Biret - Rachmaninov
ژانر : Classical
سال انتشار : 2000
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.53GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Idil Biret - Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.2GB
امتیاز کاربران : 1 از 10
هنرمند : Idil Biret - Frederic Chopin
ژانر : Classical
سال انتشار : 1999
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.39GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Isaac Stern - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 666MB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام