هنرمند : Ivo Pogorelich
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.52GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Idil Biret - Rachmaninov
ژانر : Classical
سال انتشار : 2000
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.53GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Idil Biret - Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.2GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Idil Biret - Frederic Chopin
ژانر : Classical
سال انتشار : 1999
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.39GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Isaac Stern - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 666MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Isaac Stern - Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.41GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Isotonic Sound
ژانر : New Age | Relax | Nature | Meditative
سال انتشار : 1996 - 2001
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.06GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام