هنرمند : Glasvegas
ژانر : Brit Pop | Indie Rock | Shoegaze
سال انتشار : 2004 - 2013
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 637MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : God Is An Astronaut
ژانر : Ambient | Electronic | Post Rock
سال انتشار : 2002 - 2015
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.05GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Gandalf
ژانر : New Age | Meditative | Traditional Electronic
سال انتشار : 1981 - 2016
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.16GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Gary Graffman
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.77GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Guns n Roses
ژانر : Rock
سال انتشار : 1986 - 2008
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.09GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Grafton Primary
ژانر : Electronic | New Wave
سال انتشار : 2007 - 2013
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 431MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Gotthard
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1992 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.16GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام