هنرمند : George Fenton
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1982 - 2014
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.79MB
هنرمند : Gustav Leonhardt
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 738MB
هنرمند : Giuseppe Ottaviani
ژانر : Trance
سال انتشار : 2005 - 2015
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.6GB
هنرمند : Gregor Piatigorsky
ژانر : Classical
سال انتشار : 2010
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.03GB
هنرمند : Gunter Wand - Anton Bruckner
ژانر : Classical | Orchestral
سال انتشار : 2002
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.43GB
هنرمند : Gato Barbieri
ژانر : Jazz | Latin Jazz
سال انتشار : 1967 - 2010
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.77GB
هنرمند : George Harrison
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1968 - 2014
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.72GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام