هنرمند : Gary Graffman
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.77GB
هنرمند : Guns n Roses
ژانر : Rock
سال انتشار : 1986 - 2008
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.09GB
هنرمند : Grafton Primary
ژانر : Electronic | New Wave
سال انتشار : 2007 - 2013
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 431MB
هنرمند : Gotthard
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1992 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.16GB
هنرمند : Gilbert Bécaud
ژانر : Chanson | French Pop
سال انتشار : 1952 - 2005
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.79GB
هنرمند : George Strait
ژانر : Country
سال انتشار : 1981 - 2015
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 4.27GB
هنرمند : George Thorogood
ژانر : Rock and Roll | Blues Rock
سال انتشار : 1974 - 2015
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.31GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام