هنرمند : Gorillaz
ژانر : Electronic | Alternative Rock | Hip-Hop
سال انتشار : 2000 - 2011
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.51GB
هنرمند : Gilbert Bécaud
ژانر : Chanson | French Pop
سال انتشار : 1952 - 2005
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.79GB
هنرمند : George Strait
ژانر : Country
سال انتشار : 1981 - 2015
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 4.27GB
هنرمند : George Thorogood
ژانر : Rock and Roll | Blues Rock
سال انتشار : 1974 - 2015
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.31GB
هنرمند : Glenn Gould
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 72
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.35GB
هنرمند : Golana
ژانر : Native American | New Age | Meditative
سال انتشار : 2000 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 681MB
هنرمند : Gregorian
ژانر : Ambient | Gregorian chant
سال انتشار : 1991 - 2015
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.89GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام