هنرمند : Delphic
ژانر : Electronic | Indie Rock
سال انتشار : 2009 - 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 813MB
هنرمند : David Bowie
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1966 - 2016
تعداد آلبوم : 106
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.9GB
هنرمند : Don Davis
ژانر : Score
سال انتشار : 1997 - 2003
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.22GB
هنرمند : Dexter Gordon
ژانر : Hard Bop | Bop
سال انتشار : 1942 - 2011
تعداد آلبوم : 87
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 9.8GB
هنرمند : Duke Ellington
ژانر : Swing | Big Band
سال انتشار : 1924 - 2011
تعداد آلبوم : 136
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 31.6GB
هنرمند : Dana Dragomir
ژانر : Panflute
سال انتشار : 1989 - 2007
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 828MB
هنرمند : David Guetta
ژانر : House | Electro House | Progressive House
سال انتشار : 2002 - 2015
تعداد آلبوم : 69
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.07GB
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام