هنرمند : Dire Straits
ژانر : Classic Rock | Country Rock
سال انتشار : 1977 - 2005
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 6.82GB
امتیاز کاربران : 8.8 از 10
هنرمند : Decca: The Ultimate Box Set Series
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007 - 2010
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 48.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : David Oistrakh
ژانر : Classical | Violin
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : Lossless
حجم : 4.51GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Dave Brubeck
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1946 - 2008
تعداد آلبوم : 98
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Djivan Gasparyan
ژانر : Armenian folk
سال انتشار : 1990 - 2010
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.51Gb
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Daveed
ژانر : New Age | Acoustic Guitar
سال انتشار : 2000 - 2013
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 648Mb
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : David Sun
ژانر : New Age | Nature | Feng Shui | Reiki
سال انتشار : 1984 - 2008
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 4.44Gb
امتیاز کاربران : 8 از 10
قبلیاول1819202122آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام