هنرمند : Climax Blues Band
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 3.58GB
هنرمند : Clint Mansell
ژانر : Soundtrack | Score | Score
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.16Gb
هنرمند : Count Basie
ژانر : Swing | Big Band
سال انتشار : 1954 - 2009
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.83GB
هنرمند : Chuck Wild
ژانر : New Age | Ambient | Healing
سال انتشار : 1995 - 2016
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.9GB
هنرمند : Chris Rea
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 1978 - 2011
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.89GB
هنرمند : Colin Davis
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 980MB
هنرمند : Cage the Elephant
ژانر : Indie Rock | Punk
سال انتشار : 2007 - 2015
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 764MB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام