هنرمند : Claudio Abbado
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.45GB
هنرمند : Charles Trenet
ژانر : Chanson
سال انتشار : 1988 - 2014
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.19GB
هنرمند : Christoph Eschenbach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2010
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 765MB
هنرمند : Carbon Based Lifeforms
ژانر : Acid Ambient | Drone
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.96GB
هنرمند : Climax Blues Band
ژانر : Blues | Rock
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 3.58GB
هنرمند : Clint Mansell
ژانر : Soundtrack | Score | Score
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.16Gb
هنرمند : Count Basie
ژانر : Swing | Big Band
سال انتشار : 1954 - 2009
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.83GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام