هنرمند : Birdpen
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2003 - 2014
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 548MB
هنرمند : Bombay Bicycle Club
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2007 - 2014
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 919MB
هنرمند : Benny Carter
ژانر : Bop | Big Band
سال انتشار : 1954 - 2004
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.66GB
هنرمند : Bobby Bland
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1967 - 2007
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.54GB
هنرمند : Billy McLaughlin
ژانر : New Age
سال انتشار : 1989 - 2010
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.35GB
هنرمند : Bruno Hasler & Thomas Hasler
ژانر : Instrumental | New Age | Relax | Meditative
سال انتشار : 1990 - 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.59GB
هنرمند : Bruno Pelletier
ژانر : Pop | Rock
سال انتشار : 1991 - 2009
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.93GB
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام