هنرمند : Banco Del Mutuo Soccorso
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Italian Rock
سال انتشار : 1972 - 2005
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.31GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Blur
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1991 - 2015
تعداد آلبوم : 67
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.4GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Bear McCreary
ژانر : Score
سال انتشار : 2010 - 2015
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.07GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Brian McKnight
ژانر : Soul | R&B
سال انتشار : 1992 - 2016
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.75GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Ben Frost
ژانر : Ambient | Experimental | Drone
سال انتشار : 2001 - 2015
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.1GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Biosphere - Geir Jenssen
ژانر : Ambient | Chillout | Techno
سال انتشار : 1987 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.73GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Brahms
ژانر : Classical | Chamber Music
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.69GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام