هنرمند : Adolf Busch & Busch Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.37GB
هنرمند : April Rain
ژانر : Instrumental | Post Rock
سال انتشار : 2013 - 2015
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 485MB
هنرمند : Athlete
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2003 - 2012
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.15GB
هنرمند : Andrew Rayel
ژانر : Trance | Progressive Trance
سال انتشار : 2010 - 2015
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.5GB
هنرمند : Andrew Bayer
ژانر : Progressive Trance | Progressive House
سال انتشار : 2009 - 2015
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.32GB
هنرمند : Art Tatum
ژانر : Swing | Piano Jazz
سال انتشار : 1945 - 2006
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.5GB
هنرمند : Andras Schiff - Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.77GB
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام