هنرمند : George Kallis
عنوان آلبوم : The Last Warrior
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 150MB
George Kallis - The Last Warrior (2017)
هنرمند : Dario Marianelli & Vikingur Olafsson
عنوان آلبوم : Darkest Hour
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 124MB
Dario Marianelli & Vikingur Olafsson - Darkest Hour (2017)
هنرمند : Jon Brion
عنوان آلبوم : Lady Bird
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 65MB
Jon Brion - Lady Bird (2017)
هنرمند : Tamar-kali
عنوان آلبوم : Mudbound
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 120MB
Tamar-kali - Mudbound (2017)
هنرمند : Mychael Danna & Jeff Danna
عنوان آلبوم : The Breadwinner
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 116MB
Mychael Danna & Jeff Danna - The Breadwinner (2017)
هنرمند : Mychael Danna
عنوان آلبوم : The Man Who Invented Christmas
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 104MB
Mychael Danna - The Man Who Invented Christmas (2017)
هنرمند : Tyler Bates
عنوان آلبوم : The Punisher
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 100MB
Tyler Bates - The Punisher (2017)
هنرمند : Marcelo Zarvos
عنوان آلبوم : Wonder
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
Marcelo Zarvos - Wonder (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام