هنرمند : Fernando Velazquez
عنوان آلبوم : Las Leyes de la Termodinamica
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 101MB
Fernando Velazquez - Las Leyes de la Termodinamica (2018)
هنرمند : Austin Fray, Andrew Christie
عنوان آلبوم : Symphony for Our World
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 149MB
Austin Fray, Andrew Christie - Symphony for Our World (2018)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Space Dandy
ژانر : Score
سال انتشار : 2014
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 487MB
VA - Space Dandy (2014)
هنرمند : Scott McRae, Ryan Rapsys
عنوان آلبوم : Little Pink House
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 141MB
Scott McRae, Ryan Rapsys - Little Pink House (2018)
هنرمند : Mikko Tarmia, H. Anton Riehl
عنوان آلبوم : Overgrowth
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 156MB
Mikko Tarmia, H. Anton Riehl - Overgrowth (2018)
هنرمند : John Robert Matz
عنوان آلبوم : For The King
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 157MB
John Robert Matz - For The King (2018)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : Muppet Babies
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 50MB
VA - Muppet Babies (2018)
هنرمند : Andrew Joslyn
عنوان آلبوم : American Violence
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 178MB
Andrew Joslyn - American Violence (2018)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام