هنرمند : H-Pi
عنوان آلبوم : Styx Shards of Darkness
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 156MB
H-Pi - Styx Shards of Darkness (2017)
هنرمند : Gordy Haab, Brian Trifon, Brian Lee White
عنوان آلبوم : Halo Wars 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 280MB
Gordy Haab, Brian Trifon, Brian Lee White - Halo Wars 2 (2017)
هنرمند : Mark Isham
عنوان آلبوم : The Hitcher
ژانر : Score
سال انتشار : 1986
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 108MB
Mark Isham - The Hitcher (1986)
هنرمند : Edmund Choi & VA
عنوان آلبوم : The Dish
ژانر : Score
سال انتشار : 2001
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 131MB
Edmund Choi & VA - The Dish (2001)
هنرمند : Bruce Broughton
عنوان آلبوم : Babys Day Out (Expanded)
ژانر : Score
سال انتشار : 1994
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 284MB
Bruce Broughton - Babys Day Out (Expanded) (1994)
هنرمند : Bob Dylan
عنوان آلبوم : Pat Garrett & Billy The Kid
ژانر : Score
سال انتشار : 1973
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 88MB
Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (1973)
هنرمند : Jim Parker
عنوان آلبوم : Foyles War
ژانر : Score
سال انتشار : 2005
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
Jim Parker - Foyles War (2005)
هنرمند : Nicolas Errera
عنوان آلبوم : La Confession
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 86MB
Nicolas Errera - La Confession (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام