هنرمند : Vincenzo Sorrentino, Franco Eco
عنوان آلبوم : Fausto & Furio (Nun potemo perde)
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 88MB
Vincenzo Sorrentino, Franco Eco - Fausto & Furio (Nun potemo perde) (2017)
هنرمند : Pascal Lengagne
عنوان آلبوم : Overdrive
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
Pascal Lengagne - Overdrive (2017)
هنرمند : David Long
عنوان آلبوم : McLaren
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 103MB
David Long - McLaren (2017)
هنرمند : Yoko Shimomura
عنوان آلبوم : Hirunehime
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 175MB
Yoko Shimomura - Hirunehime (2017)
هنرمند : VA
عنوان آلبوم : The Black Prince
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
VA - The Black Prince (2017)
هنرمند : Joseph Conlan
عنوان آلبوم : Sanctuary
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 60MB
Joseph Conlan - Sanctuary (2017)
هنرمند : Ian Honeyman
عنوان آلبوم : Gift
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 110MB
Ian Honeyman - Gift (2017)
هنرمند : Kenji Kawai
عنوان آلبوم : Touken Ranbu Hanamaru
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 154MB
Kenji Kawai - Touken Ranbu Hanamaru (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام