هنرمند : Ramin Djawadi
عنوان آلبوم : The Great Wall
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 159MB
Ramin Djawadi - The Great Wall (2016)
هنرمند : Bruno Coulais
عنوان آلبوم : Lucky Luke
ژانر : Score
سال انتشار : 2009
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 101MB
Bruno Coulais - Lucky Luke (2009)
هنرمند : Armand Amar
عنوان آلبوم : Un sac de billes
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
Armand Amar - Un sac de billes (2017)
هنرمند : Henry Mancini
عنوان آلبوم : The Pink Panther
ژانر : Score
سال انتشار : 1999
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 157MB
Henry Mancini - The Pink Panther and The Return of the Pink Panther (1999)
هنرمند : Matthieu Gonet, Sylvain Goldberg
عنوان آلبوم : Fleur de tonnerre
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 80MB
Matthieu Gonet, Sylvain Goldberg - Fleur de tonnerre (2017)
هنرمند : Shoji Meguro, Toshiki Konishi
عنوان آلبوم : PERSONA5
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 548MB
Shoji Meguro, Toshiki Konishi - PERSONA5 (2017)
هنرمند : Michael Kamm & Jaro Messerschmidt
عنوان آلبوم : Sleepless
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 142MB
Michael Kamm & Jaro Messerschmidt - Sleepless (2017)
هنرمند : Martin Phipps
عنوان آلبوم : Victoria
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 66MB
Martin Phipps - Victoria (2017)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام