هنرمند : Simon Chylinksi
عنوان آلبوم : Subnautica
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 236MB
Simon Chylinksi - Subnautica (2018)
هنرمند : Simon Boswell
عنوان آلبوم : Hardware
ژانر : Score
سال انتشار : 1990
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 109MB
Simon Boswell - Hardware (1990)
هنرمند : Ennio Morricone
عنوان آلبوم : Un Genio, Due Compari, Un Pollo
ژانر : Score
سال انتشار : 1975
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 86MB
Ennio Morricone - Un Genio, Due Compari, Un Pollo (1975)
هنرمند : Jan Valta, Adam Sporka
عنوان آلبوم : Kingdom Come Deliverance
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 121MB
Jan Valta, Adam Sporka - Kingdom Come Deliverance (2018)
هنرمند : Ludwig Goransson
عنوان آلبوم : Black Panther
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 227MB
Ludwig Goransson - Black Panther (2018)
هنرمند : Maurice Jarre
عنوان آلبوم : Uprising
ژانر : Score
سال انتشار : 2001
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 95MB
Maurice Jarre - Uprising (2001)
هنرمند : George Bruns, Mel Leven
عنوان آلبوم : 101 Dalmatians
ژانر : Score
سال انتشار : 1961
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 129MB
George Bruns, Mel Leven - 101 Dalmatians (1961)
هنرمند : Corey Allen Jackson
عنوان آلبوم : Painted Woman
ژانر : Score
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 119MB
Corey Allen Jackson - Painted Woman (2018)
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام