کریشتف کومه‌دا - مجموعه کامل ضبط ها (Krzysztof Komeda)


هنرمند : Krzysztof Komeda
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1994 - 1998
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 3 نفر)

کریشتف کومه‌دا (Krzysztof Komeda؛ ۲۷ آوریل ۱۹۳۱ – ۲۳ آوریل ۱۹۶۹) آهنگساز موسیقی فیلم و پیانیست جاز اهل لهستان بود. شهرتش بیشتر به‌خاطر موسیقی‌هایی است که برای فیلم‌های اولیهٔ رومن پولانسکی مانند بچه رزماری و چاقو در آب ساخته است. آلبوم موسیقی جاز او به نام «آستیگماتیک»، از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی جاز اروپایی به‌شمار می‌رود.

کومه‌دا سال ۱۹۶۹ در ۳۷ سالگی بر اثر تصادف و هماتوم ناشی از آن درگذشت.


Info & Tracklist

Krzysztof Komeda The Complete Recordings Of Krzysztof Komeda (23 CD) (1994-1998)
Genre: Jazz / Avantgarde Jazz / Film Music
Manufacturer of disc: Poland

Vol. 1&2 - Live In Copenhagen 1965

CD1
01. Repetition [0:10:30.71]
02. Svantetic [0:22:21.33]
03. Sophia's Tune [0:10:16.56]
04. Kattorna [0:09:48.48]
CD2
01. Crazy Girl [0:25:47.24]
02. Dwojka Rzymska [0:18:07.35]

Vol. 3&4 - Live At Jazz Jamboree 1963 & 1965

CD1
01. Co Z Panem Basie [0:09:26.17]
02. Dwojka Rzymska [0:16:30.34]
03. Ballada Z Filmu 'Noz w Wodzie' [0:17:14.38]
CD2
01. Astigmatic [0:19:45.33]
02. Kattorna [0:20:13.19]

Vol. 5 - Astigmatic Live

01. Astigmatic [0:19:45.15]
02. Kattorna [0:20:10.25]
03. Svantetic [0:22:16.15]

Vol. 6 - Ballet Etudes

01. Introdukcja [0:01:07.66]
02. Etiuda I [0:04:53.14]
03. Etiuda II [0:04:52.12]
04. Etiuda III [0:04:30.61]
05. Etiuda IV [0:03:56.07]

Vol. 7 - Film Music: Noz w Wodzie, Jutro Premiera, Kraksa, Okolice Peronow

01. Noz w Wodzie I [0:01:19.30]
02. Noz w Wodzie II [0:02:18.58]
03. Noz w Wodzie III [0:02:30.21]
04. Noz w Wodzie IV [0:02:33.41]
05. Noz w Wodzie V [0:01:05.35]
06. Noz w Wodzie VI [0:02:07.43]
07. Noz w Wodzie VII [0:02:36.16]
08. Noz w Wodzie VIII [0:01:03.51]
09. Jutro Premiera I [0:02:26.51]
10. Jutro Premiera II [0:02:58.30]
11. Jutro Premiera III [0:01:39.07]
12. Jutro Premiera IV [0:00:48.46]
13. Jutro Premiera V [0:02:33.17]
14. Jutro Premiera VI [0:03:16.17]
15. Kraksa I [0:01:04.04]
16. Kraksa II [0:03:56.45]
17. Kraksa III [0:00:48.32]
18. Kraksa IV [0:03:43.58]
19. Kraksa V [0:01:56.31]
20. Kraksa VI [0:02:27.13]
21. Okolice Peronow I [0:02:05.25]
22. Okolice Peronow II [0:05:09.03]
23. Okolice Peronow III [0:01:38.30]
24. Okolice Peronow IV [0:03:42.17]
25. Okolice Peronow V [0:01:18.20]

Vol. 8 - Theater Music: Sniadanie u Tiffaniego

01. Ja Nie Chce Spac [0:03:02.01]
02. Sniadanie u Tiffaniego I [0:01:17.74]
03. Sniadanie u Tiffaniego II [0:02:00.70]
04. Sniadanie u Tiffaniego III [0:03:18.69]
05. Sniadanie u Tiffaniego IV [0:02:54.59]
06. Sniadanie u Tiffaniego V [0:01:38.52]
07. Sniadanie u Tiffaniego VI [0:05:38.10]
08. Sniadanie u Tiffaniego VII [0:01:39.70]
09. Sniadanie u Tiffaniego VIII [0:03:11.45]
10. Sniadanie u Tiffaniego IX [0:00:39.51]
11. Sniadanie u Tiffaniego X [0:01:00.20]
12. Sniadanie u Tiffaniego XI [0:01:09.07]
13. Sniadanie u Tiffaniego XII [0:01:03.51]
14. Sniadanie u Tiffaniego XIII [0:01:20.64]
15. Sniadanie u Tiffaniego XIV [0:00:51.50]
16. Sniadanie u Tiffaniego XV [0:00:45.17]
17. Ja Nie Chce Spac [0:03:01.48]

Vol. 9 - Film Music: Prawo i Piesc, Sult, Rondo, Sztandar, Laterna Magica

01. Prawo i Piesc I [0:03:02.67]
02. Prawo i Piesc II [0:01:49.30]
03. Prawo i Piesc III [0:02:00.18]
04. Prawo i Piesc IV [0:00:57.52]
05. Prawo i Piesc V [0:01:39.30]
06. Prawo i Piesc VI [0:01:46.00]
07. Sult I [0:04:10.55]
08. Sult II [0:04:44.05]
09. Sult III [0:02:28.05]
10. Sult IV [0:01:27.43]
11. Sult V [0:02:25.10]
12. Sult VI [0:01:31.65]
13. Sult VII [0:01:33.30]
14. Sult VIII [0:01:11.10]
15. Sult IX [0:03:19.45]
16. Rondo [0:09:28.52]
17. Sztandar [0:07:35.25]
18. Laterna Magica [0:06:25.15]

Vol. 10 - Studio Recordings 1967

01. Don Kichot [0:11:04.60]
02. Ballad For Bernt [0:03:03.15]
03. Po Katastrofie [0:07:11.45]
04. Czarownica [0:06:54.09]
05. Nightime, Daytime Requiem [0:27:53.41]

Vol. 11 - Film Music: Bariera, Niekochana, Pingwin

01. Bariera I [0:01:09.02]
02. Bariera II [0:01:19.30]
03. Bariera III [0:01:11.60]
04. Bariera IV [0:00:52.50]
05. Bariera V [0:01:20.08]
06. Bariera VI [0:02:21.25]
07. Bariera VII [0:01:26.12]
08. Bariera VIII [0:02:33.43]
09. Bariera IX [0:02:52.32]
10. Bariera X [0:02:40.33]
11. Bariera XI [0:02:57.65]
12. Bariera XII [0:03:45.52]
13. Bariera XIII [0:02:07.65]
14. Bariera XIV [0:00:53.25]
15. Bariera XV [0:02:36.73]
16. Bariera XVI [0:00:52.50]
17. Bariera XVII [0:01:10.30]
18. Niekochana I [0:01:40.22]
19. Niekochana II [0:02:59.68]
20. Niekochana III [0:00:47.07]
21. Niekochana IV [0:02:17.73]
22. Pingwin I [0:01:10.67]
23. Pingwin II [0:02:03.40]
24. Pingwin III [0:01:08.02]
25. Pingwin IV [0:03:30.23]
26. Pingwin V [0:01:53.45]
27. Pingwin VI [0:01:19.73]
28. Pingwin VII [0:00:45.02]
29. Pingwin VIII [0:00:43.73]
30. Pingwin IX [0:01:55.40]
31. Pingwin X [0:00:55.30]

Vol. 12 - Film Music: Wyrok

01. Wyrok I [0:03:04.69]
02. Wyrok II [0:03:22.22]
03. Wyrok III [0:01:07.56]
04. Wyrok IV [0:00:46.17]
05. Wyrok V [0:03:06.71]
06. Wyrok VI [0:00:44.32]
07. Wyrok VII [0:01:07.46]
08. Wyrok VIII [0:02:04.17]
09. Wyrok IX [0:00:50.04]
10. Wyrok X [0:02:33.02]
11. Wyrok XI [0:03:20.19]
12. Wyrok XII [0:02:24.59]
13. Wyrok XIII [0:02:48.08]
14. Wyrok XIV [0:03:16.29]
15. Wyrok XV [0:00:42.03]
16. Wyrok XVI [0:01:34.10]
17. Wyrok XVII [0:04:25.74]
18. Wyrok XVIII [0:00:53.27]
19. Wyrok XIX [0:01:04.36]
20. Wyrok (bonus) [0:04:23.37]

Vol. 13 - Film Music: Noz w Wodzie, Cul-De-Sac

01. Stella By Starlight [0:02:37.45]
02. Moja Ballada [0:03:39.28]
03. Fourth [0:01:55.71]
04. Get Out Of Town [0:03:43.59]
05. Alea [0:07:04.71]
06. Typish Jazz [0:03:36.00]
07. Crazy Girl [0:02:44.66]
08. Ballad For Bernt [0:03:30.07]
09. Cherry [0:03:15.73]
10. Roman II [0:05:58.05]
11. Pushing The Car [0:01:49.24]
12. Radio One [0:03:09.54]
13. Walk On The Water [0:01:23.60]
14. Radio Two [0:02:28.36]
15. Dicky's Death [0:01:52.16]
16. Cul-De-Sac [0:02:34.66]

Vol. 14 - Film Music: Kattorna, People Meet And Sweet Music Fills The Heart, Klatki, Wiklinowy Kosz

01. Kattorna I [0:09:07.57]
02. Kattorna II [0:02:22.68]
03. Kattorna III [0:00:54.62]
04. Kattorna IV [0:00:29.15]
05. Kattorna IV [0:05:58.18]
06. People Meet And Sweet Music Fills The Heart I [0:04:07.27]
07. People Meet And Sweet Music Fills The Heart II [0:06:41.45]
08. People Meet And Sweet Music Fills The Heart III [0:22:59.08]
09. Klatki [0:07:44.65]
10. Wiklinowy Kosz [0:08:42.42]

Vol. 15 - Film Music: Smarkula, Przerwany Lot, Perly i Dukaty

01. Smarkula I [0:01:06.20]
02. Smarkula II [0:00:28.05]
03. Smarkula III [0:00:07.25]
04. Smarkula IV [0:01:28.42]
05. Smarkula V [0:01:13.65]
06. Smarkula VI [0:01:08.38]
07. Smarkula VII [0:00:50.60]
08. Smarkula VIII [0:00:19.15]
09. Smarkula IX [0:00:11.32]
10. Smarkula X [0:00:08.05]
11. Smarkula XI [0:00:26.45]
12. Smarkula XII [0:00:56.23]
13. Smarkula XIII [0:02:01.55]
14. Smarkula XIV [0:02:01.25]
15. Smarkula XV [0:02:37.00]
16. Smarkula XVI [0:02:35.05]
17. Smarkula XVII [0:01:04.70]
18. Smarkula XVIII [0:01:09.12]
19. Smarkula XIX [0:01:56.18]
20. Smarkula XX [0:02:05.25]
21. Smarkula XXI [0:02:35.47]
22. Smarkula XXII [0:01:41.15]
23. Smarkula XXIII [0:00:47.30]
24. Smarkula XXIV [0:02:02.38]
25. Smarkula XXV [0:00:56.12]
26. Smarkula XXVI [0:00:09.20]
27. Smarkula XXVII [0:00:11.33]
28. Smarkula XXVIII [0:02:04.25]
29. Przerwany Lot I [0:01:08.50]
30. Przerwany Lot II [0:00:58.55]
31. Przerwany Lot III [0:01:26.40]
32. Przerwany Lot IV [0:01:28.45]
33. Przerwany Lot V [0:00:42.25]
34. Przerwany Lot VI [0:00:39.07]
35. Przerwany Lot VII [0:02:08.48]
36. Przerwany Lot VIII [0:04:19.27]
37. Przerwany Lot IX [0:04:05.23]
38. Przerwany Lot X [0:01:45.55]
39. Przerwany Lot XI [0:02:25.07]
40. Perly i Dukaty I [0:01:13.53]
41. Perly i Dukaty II [0:01:12.20]
42. Perly i Dukaty III [0:00:28.20]
43. Perly i Dukaty IV [0:01:01.47]
44. Perly i Dukaty V [0:01:00.35]
45. Perly i Dukaty VI [0:00:28.03]
46. Perly i Dukaty VII [0:00:24.65]
47. Perly i Dukaty VIII [0:00:23.32]
48. Perly i Dukaty IX [0:00:23.73]
49. Perly i Dukaty X [0:00:24.05]
50. Perly i Dukaty XI [0:00:31.72]
51. Perly i Dukaty XII [0:00:32.58]
52. Perly i Dukaty XIII [0:01:03.55]
53. Perly i Dukaty XIV [0:01:02.00]
54. Perly i Dukaty XV [0:00:38.67]
55. Perly i Dukaty XVI [0:00:37.33]

Vol. 16 - Private Conversation

01. Private Conversation I [0:01:59.41]
02. Private Conversation II [0:02:05.22]
03. Private Conversation III [0:02:30.63]
04. Private Conversation IV [0:07:58.11]
05. Private Conversation V [0:05:55.04]
06. Private Conversation VI [0:01:26.19]
07. Private Conversation VII [0:04:07.60]
08. Private Conversation VIII [0:02:26.52]
09. Private Conversation IX [0:02:29.30]
10. Private Conversation X [0:00:31.10]
11. Private Conversation XI [0:01:50.11]
12. Private Conversation XII [0:02:17.50]
13. Private Conversation XIII [0:04:08.25]
14. Private Conversation XIV [0:05:20.07]
15. Private Conversation XV [0:01:47.03]
16. Private Conversation XVI [0:01:09.13]
17. Private Conversation XVII [0:02:33.73]
18. Private Conversation XVIII [0:00:48.02]
19. Private Conversation XIX [0:01:44.51]
20. Private Conversation XX [0:05:01.17]
21. Private Conversation XXI [0:01:52.47]
22. Private Conversation XXII [0:00:51.59]
23. Private Conversation XXIII [0:01:52.07]
24. Private Conversation XXIV [0:01:21.58]
25. Private Conversation XXV [0:07:25.28]
26. Private Conversation XXVI [0:01:43.58]

Vol. 17&18 - Live At Jazz Jamboree 1962 & 1964

CD1
01. Walce From Movie 'Alice In Wonderland' [0:09:52.32]
02. Etiuda Baletowa I [0:06:22.43]
03. (?) [0:06:19.47]
04. Ballad For Bernt [0:04:34.18]
05. Crazy Girl [0:11:22.30]
06. Soon [0:06:51.42]
07. Will Be Together Again [0:05:18.70]
08. Introdukcja & Etiuda Baletowa I [0:06:16.05]
09. Etiuda Baletowa II [0:04:59.45]
10. Etiuda Baletowa III [0:04:22.58]
11. Etiuda Baletowa IV [0:04:09.07]
CD2
01. Repetition [0:12:27.07]
02. Sophia's Tune [0:07:15.60]
03. Svantetic [0:17:53.50]
04. Slonce Nigdy Nie Zachodzi [0:06:17.18]
05. Basin Street Blues [0:06:46.20]
06. Blues [0:09:16.55]
07. (?) [0:08:05.62]

Vol. 19 - Film Music: Rosemary's Baby, Vampire Killers

01. Main Title [0:02:31.57]
02. The Coven [0:01:01.23]
03. Lullaby - Part I [0:00:21.53]
04. Moment Musical [0:04:04.00]
05. The Coven [0:02:10.56]
06. Moment Musical [0:01:02.34]
07. Lullaby - Part II [0:02:00.54]
08. Dream [0:01:28.45]
09. Christmas [0:00:32.21]
10. Expectancy - Part I [0:01:13.71]
11. The Coven [0:00:46.12]
12. Lullaby [0:01:06.26]
13. The Coven [0:00:34.57]
14. Main Title [0:01:59.66]
15. Panic [0:01:38.40]
16. Rosemary's Party [0:01:09.31]
17. Expectancy - Part II [0:00:34.05]
18. Through The Closet [0:01:26.08]
19. What Have You Done To Its Eyes [0:01:52.70]
20. Happy News [0:00:32.62]
21. Main Title [0:02:25.10]
22. Main Title [0:02:15.37]
23. Sarah in Bath [0:00:54.13]
24. Snowman [0:00:52.54]
25. Koukol Laughs [0:02:08.45]
26. Alfred Behind Sledge [0:01:29.04]
27. Sarah Asks For A Bath - Love Tune [0:00:21.23]
28. Krotock On Sledge [0:01:59.61]
29. Vampire Corners [0:00:37.00]
30. Shagal Leaving [0:00:41.61]
31. To The Cellar [0:01:05.25]
32. Skiing [0:00:41.30]
33. Portraits [0:01:15.27]
34. Alfred Hears Singing [0:02:45.46]
35. Vampires To Crypt [0:02:23.18]
36. Both Over Rooftops [0:02:50.29]
37. Sarah's Song [0:01:57.73]
38. Alfred Over Roftops [0:00:30.68]
39. Alfred In The Crypt [0:01:22.07]
40. Herbert's Song [0:04:04.50]
41. Main Title [0:01:43.33]

Vol. 20 - Astigmatic

01. Astigmatic [0:23:10.09]
02. Kattorna [0:07:32.14]
03. Svantetic [0:16:00.24]

Vol. 21 - Komeda 1956-1957 (Sopot Jazz Festival & Studio Sessions)

01. Love Me Or Leave Me [0:07:19.40]
02. All The Things You Are [0:11:28.17]
03. Mystery Of Past [0:08:01.15]
04. Gillespie Memory [0:06:29.23]
05. I Want To Be Happy [0:05:11.15]
06. Undecided [0:03:55.60]
07. Laura [0:05:24.45]
08. The Man I Love [0:06:05.65]
09. Continental [0:05:19.65]
10. Out Of Nowhere [0:04:16.45]

Vol. 22 - Jazz & Poetry

01. Jazz & Poetry [0:43:19.47]

Vol. 23 - The RCA Session

01. What A Difference A Day Made [0:03:00.50]
02. Martians Come Back [0:06:15.11]
03. Pennies From Heaven [0:06:56.31]
04. What A Difference A Day Made [0:04:07.28]
05. Four Brothers [0:05:41.11]
06. Bye Bye Blues [0:03:46.22]
07. St. Louis Blues [0:07:03.42]
08. St. Louis Blues [0:07:08.04]
09. Darktown Strutters' Ball [0:04:02.24]
10. Rose Room [0:06:00.68]


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
فول آلبوم آل دی میولا (Al Di Meola)
Swinging Hamburg : Jazz In Hamburg Von A-Z (18CDs, 2006)
مجموعه کامل Verve JazzClub
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام