برترین 100 اثر باخ (VA - 100 Best Bach)


هنرمند : Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.04GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 5 نفر)

Info & Tracklist

Artist: J.S. Bach
Title: 100 Best Bach
Year Of Release: 2007
Label: Warner Classics
Genre: Classical
Total Time: 7:48:13

This 6CD collection features music from one of the greatest composers of all time including: the Brandenburg Concertos, Toccata & Fugue, Suite No. 1 for cello and many many more.

TRACKLIST:

Disc: 1
1. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Chorus. Gloria in excelsis Deo
2. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Aria. Laudamus te
3. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Chorus. Et incarnatus est
4. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Aria. Agnus Dei
5. Mass in B minor, for soloists, chorus & orchestra, BWV 232 (BC E1): Chorus. Osanna in excelsis
6. Cantata No. 147, 'Herz und Mund und Tat und Leben,' BWV 147 (BC A174): Chorale. Jesu bleibet meine Freude (Jesu, joy of man's desirin
7. Cantata No. 51, 'Jauchzet Gott in allen Landen,' BWV 51 (BC A134): Aria. Jauchzet Gott in allen Landen
8. Cantata No. 82, 'Ich habe genug,' BWV 82 (BC A169): Aria. Ich habe genug
9. Magnificat, for 5 voices, 5-part chorus, orchestra & continuo in D major, BWV 243 (BC E14): Chorus. Magnificat anima mea
10. Magnificat, for 5 voices, 5-part chorus, orchestra & continuo in D major, BWV 243 (BC E14): Aria. Deposuit potentes
11. Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio), in six parts, BWV 248 (BC D7): Chorale. Wie soll ich dich empfangen (Cantata for the first
12. Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio), in six parts, BWV 248 (BC D7): Aria. Erleucht auch meine finstre Sinnen (Cantata for the Su
13. St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2): Chorale. Ach, großer König
14. St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2): Aria. Es ist vollbracht
15. St. John Passion (Johannespassion), BWV 245 (BC D2): Chorus. Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine
16. Cantata No. 78, 'Jesu, der du meine Seele,' BWV 78 (BC A130): Duetto. Wir eilen mit Schwachen
17. Cantata No. 106, 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit,' ('Actus Tragicus'), BWV 106 (BC B18): Sonatina: Molto adagio
18. Cantata No. 106, 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit,' ('Actus Tragicus'), BWV 106 (BC B18): Chorus. Gottes Zeit ist die allerbeste

Disc: 2
1. St. Matthew Passion (Matthäuspassion), for soloists, double chorus & double orchestra, BWV 244 (BC D3b): Aria. Erbarme dich, mein Got
2. Easter Oratorio (Oster-Oratorium: 'Kommt, eilet und laufet'), BWV 249 (BC D8): Chorus. Kommt, eilet und laufet
3. Cantata No. 208, 'Was mir behagt,' (Hunt Cantata), BWV 208 (BC G1, G3): Aria. Schafe können sicher weiden
4. Cantata No. 140, 'Wachet auf, ruft uns die Stimme,' BWV 140 (BC A166): Chorus. Wachet auf
5. Nun komm der Heiden Heiland (II), chorale prelude for organ (Achtzehn Choräle No. 8), BWV 659 (BC K82)
6. Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37): Toccata
7. Toccata and Fugue, for organ in D minor, BWV 565 (BC J37): Fugue
8. Concerto for solo organ No. 2 in A minor (after Vivaldi Op. 3/8, RV 522), BWV 593 (BC J86): 1. Allegro
9. Concerto for solo organ No. 2 in A minor (after Vivaldi Op. 3/8, RV 522), BWV 593 (BC J86): 2. Adagio
10. Concerto for solo organ No. 2 in A minor (after Vivaldi Op. 3/8, RV 522), BWV 593 (BC J86): 3. Allegro
11. Passacaglia and Fugue, for organ in C minor, BWV 582 (BC J79)

Disc: 3
1. Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Ouverture
2. Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Air
3. Orchestral Suite No. 3 in D major, BWV 1068: Gavotte
4. Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043: 1. Vivace
5. Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043: 2. Largo ma non tanto
6. Concerto for 2 violins, strings & continuo in D minor ('Double'), BWV 1043: 3. Allegro
7. Orchestral Suite No. 2 in B minor, BWV 1067: 1. Rondeau / 2. Sarabande / 3. Bourrées 1 & 2
8. Orchestral Suite No. 2 in B minor, BWV 1067: 4. Polonaise / 5. Menuet / 6. Badinerie
9. Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: 1. Allegro
10. Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: 2. Andante
11. Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049: 3. Presto
12. Concerto for harpsichord, strings & continuo No. 5 in F minor, BWV 1056: 1. Allegro
13. Concerto for harpsichord, strings & continuo No. 5 in F minor, BWV 1056: 2. Largo
14. Concerto for harpsichord, strings & continuo No. 5 in F minor, BWV 1056: 3. Presto
15. The Musical Offering (Musikalisches Opfer), for keyboard and chamber instruments, BWV 1079: Ricercare a 6

Disc: 4
1. Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047: 1. Allegro
2. Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047: 2. Andante
3. Brandenburg Concerto No. 2 in F major, BWV 1047: 3. Allegro assai
4. Concerto for oboe & violin (or 2 violins), strings & continuo (reconstruction), BWV 1060R: 1. Allegro
5. Concerto for oboe & violin (or 2 violins), strings & continuo (reconstruction), BWV 1060R: 2. Adagio
6. Concerto for oboe & violin (or 2 violins), strings & continuo (reconstruction), BWV 1060R: 3. Allegro
7. Concerto for 4 harpsichords, strings & continuo in A minor (after Vivaldi, RV 580), BWV 1065: 1. Allegro
8. Concerto for 4 harpsichords, strings & continuo in A minor (after Vivaldi, RV 580), BWV 1065: 2. Largo
9. Concerto for 4 harpsichords, strings & continuo in A minor (after Vivaldi, RV 580), BWV 1065: 3. Allegro
10. Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048: 1. Allegro
11. Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048: 2. Adagio - Allegro
12. Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: 1. Allegro
13. Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: 2. Andante
14. Concerto for violin, strings & continuo No. 1 in A minor, BWV 1041: 3. Allegro assai
15. Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: 1. Allegro
16. Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: 2. Affetuoso
17. Brandenburg Concerto No. 5 in D major, BWV 1050: 3. Allegro

Disc: 5
1. Partita for solo flute in A minor, BWV 1013: Allemande
2. Sonata for viola da gamba & keyboard No. 3 in G minor, BWV 1029: 1. Vivace
3. Sonata for viola da gamba & keyboard No. 3 in G minor, BWV 1029: 2. Adagio
4. Sonata for viola da gamba & keyboard No. 3 in G minor, BWV 1029: 3. Allegro
5. Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7): 1. Allegro
6. Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7): 2. Andante
7. Italian Concerto, for solo keyboard in F major (Clavier-Übung II/1), BWV 971 (BC L7): 3. Presto
8. Partita for solo violin No. 2 in D minor, BWV 1004: 5. Ciaccona
9. Suite for solo cello No. 1 in G major, BWV 1007: 1. Prélude
10. Suite for solo cello No. 3 in C major, BWV 1009: 4. Bourrées 1 & 2
11. Suite for solo cello No. 3 in C major, BWV 1009: 6. Gigue
12. Suite for lute in E minor, BWV 996 (BC L166): 4. Sarabande
13. Suite for lute in E minor, BWV 996 (BC L166): 6. Gigue
14. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 1. Præludium
15. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 2. Allemande
16. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 3. Courante
17. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 4. Sarabande
18. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 5. Menuets 1 et 2
19. Partita for keyboard No. 1 in B flat major, BWV 825 (BC L1): 6. Gigue

Disc: 6
1. Partita for solo violin No. 3 in E major, BWV 1006: 1. Preludio
2. Prelude and Fugue, for keyboard No. 3 in C sharp major (WTC I/3), BWV 848 (BC L82)
3. Prelude and Fugue, for keyboard No. 14 in F sharp minor (WTC II/14), BWV 883 (BC L117)
4. Chromatic Fantasia and Fugue, for keyboard in D minor, BWV 903 (BC L34): Chromatic Fantasia
5. Chromatic Fantasia and Fugue, for keyboard in D minor, BWV 903 (BC L34): Fugue
6. Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031: Allegro
7. Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031: Siciliano
8. Sonata for flute & keyboard in E flat major, BWV 1031: Allegro
9. Goldberg Variations, for keyboard (Clavier-Übung IV), BWV 988 (BC L9): (Excerpt)
10. Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Part 1
11. Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Part 2
12. Sonata for violin & continuo in E minor, BWV 1023: Part 3
13. Toccata, Adagio and Fugue, for organ in C major, BWV 564 (BC J36): Toccata
14. Toccata, Adagio and Fugue, for organ in C major, BWV 564 (BC J36): Adagio
15. Toccata, Adagio and Fugue, for organ in C major, BWV 564 (BC J36): Fugue


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
مجموعه آثار پیانو : پرلودهای فردریک شوپن با اجرای کلودیو آراوو (Claudio Arrau)
فول آلبوم میشل لوگراند (Michel Legrand)
اریش کلایبر : ضبط های دکا (Erich Kleiber)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام