هنرمند : Ketil Bjornstad
ژانر : Neoclassical | Chamber Music | Contemporary Jazz
سال انتشار : 1973 - 2015
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 5.22GB
هنرمند : Level 42
ژانر :
سال انتشار : 1981 - 2015
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.84GB
هنرمند : Ramin Djawadi
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2004 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 5.24GB
هنرمند : Ramin Djawadi - Game Of Thrones
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2011 - 2016
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 866MB
هنرمند : VA
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 1993 - 2015
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.02GB
هنرمند : 2002 (Pamela and Randy Copus)
ژانر : New Age
سال انتشار : 1992 - 2014
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.89GB
هنرمند : Peter Cetera
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1981 - 2005
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 932MB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام