هنرمند : VA
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 863MB
هنرمند : Daniel Barenboim
ژانر : Classical
سال انتشار : 1999
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.50GB
هنرمند : One Direction
ژانر : Pop | Pop Rock
سال انتشار : 2011 - 2013
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 973MB
هنرمند : Bruno Mars
ژانر : Pop | Soul | R&B
سال انتشار : 2010 - 2013
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 983MB
هنرمند : America
ژانر : Soft rock | Folk | Rock
سال انتشار : 1971 - 2011
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.80GB
هنرمند : Roger Taylor
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.87GB
هنرمند : Freddie Mercury
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 2000
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.31GB
12345آخربعدی
صفحه فیسبوک والاموزیک