هنرمند : Ennio Morricone
ژانر : Classical | Score | Orchestral
سال انتشار : 1961 - 2016
تعداد آلبوم : 390
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 64.7GB
هنرمند : Brand X Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2003 - 2016
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.39GB
هنرمند : VA - Future Trance
ژانر : Trance
سال انتشار : 1997 - 2016
تعداد آلبوم : 86
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 30GB
هنرمند : Carlo Maria Giulini
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.78GB
هنرمند : VA
ژانر : Vocal | House | Progressive Trance
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 616MB
هنرمند : R. Carlos Nakai
ژانر : Native American
سال انتشار : 1982 - 2014
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.18GB
هنرمند : Gustav Mahler - Giuseppe Sinopoli
ژانر : Classical
سال انتشار : 2001
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.14GB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام