هنرمند : Wychazel
ژانر : New Age | Relax | Meditative
سال انتشار : 2006 - 2016
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.26GB
هنرمند : Imbaru
ژانر : Ambient | Neoclassical | Acoustic | Neo-Folk
سال انتشار : 2011 - 2014
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 501MB
هنرمند : VA
ژانر : Score
سال انتشار : 1999 - 2011
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.04GB
هنرمند : Markus Schulz
ژانر : Trance | Electronic
سال انتشار : 1993 - 2016
تعداد آلبوم : 136
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 18GB
هنرمند : Zucchero
ژانر : Pop | Rock | Blues Rock
سال انتشار : 1983 - 2016
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.4GB
هنرمند : Armin van Buuren
ژانر : Trance | Electronic
سال انتشار : 1999 - 2016
تعداد آلبوم : 204
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 56.6GB
هنرمند : Infected Mushroom
ژانر : Trance | Psychedelic | Dubstep
سال انتشار : 1999 - 2015
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.82GB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام