هنرمند : Emerson String Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.71GB
هنرمند : Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.28GB
هنرمند : Lazar Berman
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 656MB
هنرمند : Richard Tauber
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 907MB
هنرمند : Craig Armstrong
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2016
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.33GB
هنرمند : Mark Isham
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1983 - 2016
تعداد آلبوم : 80
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.45GB
هنرمند : Son House
ژانر : Country Blues
سال انتشار : 1965 - 2011
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 2.07GB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام