هنرمند : Steven Halpern
ژانر : New Age | Meditative | Healing
سال انتشار : 1975 - 2014
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.2GB
هنرمند : VA - Mission Impossible
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2011
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 955MB
هنرمند : Hans Zimmer
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1984 - 2014
تعداد آلبوم : 132
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 17.7GB
هنرمند : Howard Shore
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1981 - 2014
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 6.52GB
هنرمند : Paul Taylor
ژانر : Smooth Jazz | Contemporary Jazz
سال انتشار : 1995 - 2011
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.11GB
هنرمند : Grigory Sokolov
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.33GB
هنرمند : Gennady Rozhdestvensky
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.5GB
12345آخربعدی
صفحه فیسبوک والاموزیک